EurOpen.CZ

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ je nezisková organizace, jejímž cílem je seznamovat odbornou veřejnost s otevřenými řešeními a podporovat jejich používání. Pořádáme pravidelné konference a věnujeme se rozvoji komunity. Vítáme každého, kdo se libovolným způsobem zapojí. Kromě technické konference pořádáme v září víkendový seminář pro malé i velké a v prosinci mezioborový seminář.

Název EurOpen je složen ze slov evropský a otevřený, vlastně je to zkratka z EuroOpen. Český EurOpen má za sebou dlouhou historii v níž hrálo důležitou roli sdružení USENIX.

Technická realizace stránek

Tyto webová stránky je vytvořené pomocí statického generátoru webů HUGO s použitím tématu Docsy a prvků toolboxu Bootstrap.

Zdrojové kódy jsou na githubu, kde lze zároveň komentovat nebo přímo navrhovat editace. Případně je možno kontaktovat autora (Jiří Sitera), či využít kontaktů na EurOpen.CZ viz ikony v zápatí stránky. TODO list je zatím zde.

Credits

Pozadí této stránky autor: © Milan Nykodym, Czech Republic, CC BY-SA 2.0.