Kutná Hora květen 2024

Zúčastnit se Mít přednášku

56. konference EurOpen.CZ 20. až 22. května 2024 v Kutné Hoře

Konference proběhne od pondělí 20. května do středy 22. května 2024 v Hotelu Mědínek v centru Kutné Hory.

Jak se přihlásit na konferenci

Aktuálně probíhá příprava programu konference, připravovaná témata uvidíte níže v sekci pro přednášející. Následně bude zveřejněna pozvánka a otevřena přihláška. Zatím se můžete podívat jak vypadá pozvánka a program konference v našem archivu konferencí, například z jarní konference 2023. Plánovaný formát konference:

  • Pondělí přednáškové bloky od 9 do 17h, poté večeře a večerní (netechnická) přednáška. Je možno přijet v neděli večer a účastnit se neformálního setkání u večeře a vyhnout se rannímu cestování.
  • Úterý přednáškový blok od 9 do 13h, poté oběd a následuje práce v sekcích. Ta je příležitostí pro navazování neformálních kontaktů i aktivní odpočinek v okolí (Kutná Hora nabízí velmi zajímavé odpoledne, od roku 1995 je zapsána na seznamu UNESCO)
  • Středa dopoledne tutorial (tentokrát plánujeme exkurzi do výrobního závodu superpočítačů HPE).

Jak se přihlásit jako přednášející

Pro konferenci hledáme příspěvky zaměřené na výměnu zkušeností a informací o novinkách i ověřených technologiích, postupech nebo nástrojích, na zkušenosti z nasazení či řešení praktických problémů. Navržená témata:

  • Interaktivní prostředí typu Jupyter Notebooks, živé výpočetní prostředí, GPU computing, otevřenost, přenositelnost, opakovatelnost, Open Science.
  • Soft skills, inženýrská psychologie, interakce se zákazníky (dotazníky, sociální sítě), interakce týmů.
  • Energetické aspekty profesního i soukromého života, home automation, soběstačnost, elektromobilita, green computing, IoT zařízení a jejich využití.
  • Kyberbezpečnost, nástroje pro provozní bezpečnost, novinky z oblasti, nové požadavky a regulace.

Vítáme pomoc s organizací konfrence, můžete přijít s vlastním tématem či s návrhem na tématickou sekci.

Návrhy příspěvků (abstrakt do poloviny strany) či nabídky pomoci s organizací zasílejte prosím do 15. března 2024 na email europen@europen.cz.

Hlavní kontakt je: Anna Šlosarová, EurOpen.CZ, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, telefon 377 632 804, email europen@europen.cz, ostatní kontakty jsou v patičce této stránky.

Asi nejlepším způsobem získání představy je projít si pozvánku z poslední konference. Obsahuje popis jednotlivých přednášek, přednášejících i organizační informace. Důležitý je také úvodník. Může te si také projít sekci proběhlé konference a jejich program.

Cena se skládá z vložného a nákladů na stravu a ubytování. Vložné na konferenci bez tutorialu je zhruba 2500 Kč.

Tutorial je prakticky orientovaná část konference na konkrétní téma, která trvá typicky 3-4 hodiny. Počet účastníků je omezen, je třeba se samostatně přihlásit. Tutorial má vlastní vložné (zhruba 700 Kč).

Ne, přihláška na konferenci je jen jedna zahrnující oba dny.

Přednášející má nárok na honorář ve výši 2500 Kč před zdaněním. Rozsah přednášky je 30-50 minut.